Voorwoord

Welkom op de Jersey Giant site, deze is nog lang niet compleet, maar daar wordt aan gewerkt, waarom deze site? Helaas is de Jersey Giants club bij gebrek aan bestuursleden opgeheven. Men hoort meer van dit verschijnsel.

Om toch een bron te hebben waar men informatie over historie en nieuws over dit mooie ras kan vinden, heeft de EPS besloten de Jersey Giants op het menu te plaatsen. Tevens fungeren wij als vraagbaak waar u met uw vragen die betrekking hebben op de Jersey Giant terecht kunt.

Dit voorrecht is niet alleen voor de Jersey Giants, ook andere rassen die niet terug kunnen vallen op een speciaal club zijn welkom op de EPS site

Het platform van de EPS wenst jullie veel leesplezier

                                   De Jersey Giant hoender

Historie, het ontstaan

De naam zegt het al, reuzen hoender uit New Jersey (USA). Alleen moeten we dit in het perspectief zien van een breed, fors en erg zwaar hoen. Echter er zijn nog steeds diverse vechtrassen die in lengte veel groter zijn dan de Jersey Giant.

Oorsprong
Het waren de gebroeders Thomas en John Black uit de staat New Jersey USA, die dit ras hebben gecreëerd. De broers waren er op uit om een zwaar ras te kweken dat geschikt was voor het kapoeneren.
Het normale gewicht van de haan is circa 5 kg maar bijvoorbeeld kapoenen haalden niet zelden een gewicht van 7 kg met als uitschieter zelfs 9 kilo, zonder dat de dieren door hun poten zakten. Dit bewijst dat we te maken hebben met een van de krachtigste hoenders ter wereld ! Gelukkig is de kapoen ideologie haar doel voorbij geschoten en heeft men een prachtig ras gecreëerd.

In talloze restaurants was de vraag naar dit smakelijke kippenvlees enorm. De Gebroeders Black hadden als oogmerk dat het een zwart gevederd ras moest zijn, want deze hoenders waren zodoende meer bestand tegen ziekten en wisselende klimaatomstandigheden. Jaren later werd deze theorie ondersteund door diverse landbouwinstituten in de USA.
Overigens was men er in die tijd ook van overtuigd dat een kip met een gele huid zoals de Jersey Giant zou leiden tot getint vlees dat smakelijker is dan dat van de witvlezige rassen. Het heeft nog veel tijd gevergd (van 1877 tot 1892) en ontzettend veel kunde, voordat men uiteindelijk in de buurt kwam van de tegenwoordig voorkomende Jersey Giant.

Dr. J. Vanderheyden (B) was enigszins verbijsterd maar ook vol bewondering dat, de basis van de creatie bestond uit rassen die behoren tot de drie bekenden hoendertypen. Een daarvan, het Bankiva hoen, ook wel het Gauloise hoen genoemd, vertegenwoordigde het oud Engels vechthoen. Van grote invloed op de creatie was het ook grote Java Hoen (inmiddels uitgestorven). Er wordt van uitgegaan dat Ayam Cerami, later ook wel de Kampong Cerami genoemd, aan de basis stond van het groot Java Hoen. De compleet zwarte huid van het Java Hoen dat in later stadium gekruist werd met de witvlezige Croad Langhans, had uiteindelijk de gele huidskleur op de Jersey Giant tot gevolg.
Ook de donkere kleurige Brahma werd ingekruist. Prof. Dunn vermeldt in 1927 dat uit zijn Jersey Giants vederbenige dieren voortkwamen, dus Brahma invloed!


Een bekende fokker en vriend, Jersey Giant liefhebber bij uitstek, Jaap Beekman heeft samen met Sam Hay (UK), de blauwe kleurslag gecreëerd.
Jaap schreef mij, dat bij nauwe inteelt, de Jersey Giant een goud vederig halsbehang vertoonde en dit was weer de invloed van de Cochin. We bemerken de invloed van de voorouders nog steeds: de hanen zijn moeilijk te kweken met een goede staartvorm. Ook kunnen hanen en hennen nog altijd gevoelig zijn voor hoge zadels (invloed Cochin/Brahma).

 

Nog waren de gebroeders Black niet tevreden: in het laatste stadium werd de oeroude Engelse Vleeshoender de Dark Cornish ingekruist om de zwaarvlezigheid van het hoen te ondersteunen. Het inkruisen van vleeshoenders heeft tot gevolg dat de legcapaciteit afneemt hetgeen overigens niet wegneemt dat vanwege de Aziatische oorsprong de Jersey Giant gedurende 4 maanden per jaar een groot aantal eieren produceert.

Omstreeks 1930 kende het ras van de Jersey Giant nog onvoldoende uniformiteit. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting bij het creëren van de Australorp waarbij tevens de Duitse gladbenige Langhans (Wolvenberghoen) werd ingekruist. Maar ook de Boemerangkip, de zwarte Conchins in die tijd werden genoemd, lieten zich zeker gelden in omvang en in gewicht en werden dus ingekruist.
Vermeldenswaard is ook dat de eeuwenoude rassen uit China, de Cochins en Langhands, aan de basis hebben gestaan van sommige vleesrassen.

U.L. Meloney perfectioneerde het ras vooral op de gele huid, gele voetzolen en de ietwat horizontale rug belijning. Nog steeds hebben de Jersey Giants af toe last van een Cochin rug, hetgeen duidelijk te zien bij de Australorp.

Noot: Helaas zien we in Duitsland de Jersey Giants een geheel eigen ontwikkeling inslaan met enorme zadels. (maar ja dat is typisch Duits: ze hebben de gewoonte, hun eigen type te creëren zijnde de Duitse Jersey Giant en de basis (het land van oorsprong) wordt daarbij ter zijde geschoven. Mijn inziens geen positieve ontwikkeling).
In 1924 verschenen de eerste Jersey Giants in Nederland. Het ras raakte in vergetelheid doordat dit hoen veel ruimte nodig heeft en een hogere voederconversie. Door louter toeval verschenen er in Nederland bovendien witte exemplaren van dit zware ras. In het begin waren deze witte hoenders beduidend kleiner, maar tegenwoordig kunnen zij zich goed meten met de zwarte kleurslag. Waar een witte en zwarte kleurslag aanwezig is, laat de blauwe niet lang op zich wachten, maar daarover later.
In 1922 werden de Jersey Giants (Zwarte kleurslag) in de Amerikaanse “The Standard of Perfection “opgenomen en de witte kleurslag volgde in 1947.
De Blauwe kleurslag bestaat in Europa meer dan 30 jaar, maar wordt vooralsnog niet geaccepteerd in de USA. Misschien een voorbeeld van chauvinisme of te wel “Shit happens”. Hiermee sluiten we de historie en het ontstaan van de Jersey Giant af maar daarover later meer   

Algemeen

Zoals eerder vermeld is onze Jersey een rustig en aanhankelijk dier. Zoals elke kip zijn ze dol op gemengd graan. Wil men er mee gaan kweken dan moeten we vroeg broedeieren rapen.
We weten allen dat licht, warmte en buitenlucht onontbeerlijk zijn voor een goede ontwikkeling . Kuikens die tijdens de zomer worden geboren zullen met de herfst stagneren in de groei.

 
Authentieke USA Jersey Giant postcard

 

Huisvesting

Zoals elk kippenhok moet het vrij zijn van tocht en voorkom vochtigheid.
Het komt de gezondheid niet ten goed en vocht en warmte is een kweekvijver voor parasieten, zoals bloedluis, luizen en coccidiose.. Hygiëne is dus altijd een must. Gebruik als bodem bedekking geen zaagsel, het geeft irritatie in de ogen. (Brede) zitstokken nooit te hoog plaatsen. 30 cm van de bodem is ideaal.
1 haan en 4 kippen is raadzaam, een nachthok van minimaal 3 bij 4 meter
en loop/een ren van minimaal 5 x 5 meter.
Tegen de herfst vallen de kippen in de rui en het ei-leg wordt minimaal tot niets.
Spit 2 x per jaar de buiten ren om. Het voorkomt dat ze ziektekiemen zich daar permanent nestelen

Voeding

Zorg er voor bij de ouder dieren, dat het eten ‘s avonds op is. Het gevaar schuilt dat de dieren te vet worden en dat is wederom niet bevorderlijk voor de ei leg.
2 x per dag wat gemengd graan door het hok en/of ren verspreiden, is goed voor het contact en voorkomt verveling.
Scharrelkorrel kan men het gehele jaar door geven. Groenvoer, andijvie/wortel snippers zitten boordevol vitaminen ,stimuleert de gezondheid en voor opgroeiende kuikens zal het goed zijn voor de groei en gezondheid.
Indien men de dieren gaat ringen, probeer de voorkomen dat de ring bij de haan tussen het spoor en het voetbeen komt te zitten. De ring komt door de groei in de verdrukking met nare gevolgen van dien, dus altijd boven het spoor plaatsen

De kleurslagen

Er zijn drie kleurslagen zwart, wit en blauw. De laatste is niet erkend in het land van oorsprong Amerika. Bij al drie de kleurslagen worden gele voetzolen verlangd
Zwart
De kleur zegt al genoeg, bij de haan wordt vooral de kevergroene glans verlangd, Bij de hen is die glans wat minder. De oogkleur donkerbruin.
We moeten trachten dat bij de dieren vooral de hennen om losvederigheid te voorkomen, dus zo een strak mogelijk verendek, meestal treedt die losvederigheid bij een te hoge zadel
De loopbenen zijn dof zwart met een neiging naar wilgengroen. Snavel en tenen zwart
Wit
Smetteloos wit indien mogelijk zonder gele aanslag. De oogkleur bij deze kleurslag neigt meer bruin dan donkerbruin.
Ook de loopbenen neigen lichter van kleur , zij neigen tot donker wilgengroen evenzo de nagels en snavel.
Blauw
Men kan niet spreken over het egale duivenblauw, het is eigenlijk gezoomd blauw met zwarte spatten verdeeld over het verenkleed.
De oogkleur komt over een met de zwarte kleurslag, dus donkerbruin. Loopbenen, tenen en snavel dof zwart met een lichte wilgen groene weerschijn.

De naam Giant denkt men het is de grootste hoen, dat is dus niet zo, qua lengte
zijn er diverse vechtrassen, Luikse vechter bijvoorbeeld, die de J. Giant  ruimschoots overtreffen.
In gewicht is het wel het zwaarste hoen
Die variëren tussen 5,5 tot 6 kg voor de haan en tussen 3,5 en 4,5 kg voor de hen.

 

 

Net als dit kuiken

groeit ook deze pagina.