May 23, 2022

Coccidiose

Coccidiose

Coccidiose – Inventarisatie en nieuwe invalshoeken van de ziekte coccidiose bij hoenders in de hobbysfeer
De ziekte coccidiose wordt door menig kippenfokker gevreesd. Wie ooit meegemaakt heeft dat zijn veelbelovende kuikens een voor een ten gronde gingen aan deze akelige ziekte, zal ieder jaar met argusogen zijn opgroeiend spul in de gaten houden. En dat kan lonend zijn, zo is te lezen in dit nuttige boekwerkje van Otto Boswinkel. Want je moet er als de kippen bij zijn, zegt Otto; niet even aankijken, maar meteen de juiste medicamenten toedienen. Is het kwaad bedwongen, dat blijft nog de vraag hoeveel schade het darmstelsel heeft opgelopen.

Het zal u duidelijk zijn dat beschadigde darmen het voedsel niet optimaal kunnen opnemen en benutten, waardoor de lichaamsontwikkeling en kwaliteit van de bevedering nogal eens achterblijven en de dieren nooit meer hoog zullen scoren op de tentoonstelling. poker 99

Otto begon een groot onderzoek naar oorzaak en gevolg, en kwam proefondervindelijk tot de conclusie dat behalve tijdige toediening van de juiste medicijnen, een gevarieerd menu met groente, kruiden en zelfs yoghurt de kip zal helpen om toch de zo noodzakelijke bouwstoffen en vitamines binnen te krijgen. Otto stelt zijn bevindingen graag tot uw beschikking. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
Hoofdstuk 1 Coccidiose, de ziekte en het ziektebeel
Hoofdstuk 2 Interpretaties van de darmfunctie, bloedbeelden en ontlastingsonderzoek
Hoofdstuk 3 Medicatie
Hoofdstuk 4 Voeding
Hoofdstuk 5 Het belang van vitamines
Hoofdstuk 6 Het belang van mineralen
Hoofdstuk 7 Een totale therapie
Hoofdstuk 8 Voedingswaarden
Hoofdstuk 9 Kruiden
Hoofdstuk 10 Preventie
Hoofdstuk 11 Tot slot
Het uitgebreide artikel is een heus boekwerkje geworden onder de vaardige handen van Sigrid van Dort, en kunt u HIER GRATIS LEZEN.

Bijzondere hobby’s binnen de EPS
Onder de leden en vrienden van de EPS bevinden zich personen met de meest uiteenlopende hobby’s. In deze rubriek willen we iets laten zien wat EPS vrienden buiten pluimvee als hobby bedrijven.

De spits is afgebeten door Theo Rooyakkers een begenadigd schilder en een specialist over het leven van Vincent van Gogh.

We hopen dat er nog velen zullen volgen op de planning staan.
Annelies Reiling over haar verzameling poppen in traditionele klederdracht.
Kenneth Broekman, Zeebrugge met scheepvaart instrumenten en Devotionalia religieuze voorwerpen uit het rijke Roomse leven.

Hebt u een bijzondere hobby of weet u iemand meld u aan.