August 8, 2022
Onze Duif

Onze Duif

Onze Duif
In een zeer oud boek staat geschreven: “De duif als huisvogel vliegt met een snelheid en over een afstand die voorlopig, zoolang de wetenschap der vliegmachines nog in windselen aan de aarde gekluisterd ligt, onbereikbaar zijn voor ons menschen”.
Verder schrijft men, “Hoelang de duif reeds een huisdier is, is moeilijk te zeggen, wel met zekerheid dat dit in voorhistorische tijden dit reeds het geval was, zoodat de eigenlijke temming dateert van de jeugd onzer planeet” idn poker 88

Prachtige woorden uit een ver verleden, we gaan nu wat dieper in op de geschiedenis van onze duif.
Alle duivenrassen stammen af van de nog bestaande wilde duif, Rotsduif of Veldduif of Houtduif, Koolduif of Bosduif of Ringduif genoemd.
De proeven van Darwin hebben bewezen dat de enorme verscheidenheid van duivenrassen allemaal terug zijn te leiden naar deze oerduif.
Het oudste bericht van getemde of gedomesticeerde duiven komt van Prof.Lepsius een beroemde Egyptoloog, die ontdekte dat in de tijd van de 5e Egyptische dynastie, dus circa 3000 jaar voor Chr. men reeds verschillende duivenrassen teelde.

De legendes en spreuken die aan de duif zijn toegeschreven zijn talrijk.We noemen er enige op.
In de Aziatische landen was de duif in het verleden een geheiligd dier.Bij de tempels van Aphrodite hield men duiven die voor genezing konden zorgen.
In Syrië stond men een zware straf te wachten aan degene die een hand uitstak naar een duif.
Met de macht en cultuur van de Romeinen verscheen de duif over heel Europa. De duif werd een symbool voor het christendom.
Het volksgeloof beschouwde de witte duif als zielenoverbrengsters naar de hemel

Een ander mooi citaat uit het verleden wil ik u niet onthouden:
“ De duif maakt slechte nesten en daarbij laat ze een vreemdsoortig kirren hooren.Vroeger zo luidt het verhaal kon zij in het geheel geen nesten maken.
Ziende hoe de ekster dat deed, verzocht zij deze om het haar te leeren.
De ekster stemde toe op voorwaarde dat de duif haar een koe zou schenken.Die beloofde dat,
Maar toen zij na enige oogenblikken toegekeken had en gezien hoe de ekster een paar takjes neerlegde, zeiden zij dat ze er nu genoeg van wist.Zij wilde de koe niet geven, en de rechter wiens beslissing was ingeroepen was, ontzegde de duif toen het recht van verder onderricht.
Zij bouwt nu nog steeds een slecht nest en roept daarbij steeds om de ekster en de koe

Later in West Europa stond de duif niet meer in de reuk van de heiligheid. Ze werd gehouden voor mest, veren en haar bijzonder mals vlees.
Darwin schreef, de duif wordt nu louter wordt gefokt als vermaak of als siervogel. Werkelijk nut werd de postduif.

Ach lieve mensen, de wetenschap is er nog niet achter hoe de postduif haar eigen honk weer vind, zelfs over duizenden kilometers komt de postduif terug.
Allerlei theorieën worden aangescherpt, maar men weet het niet.
Maar goed ook, we behoeven als mens niet alles te weten.
Dirk de Jong vervolgt het duivenverhaal van het heden en de verzorging